Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Podmínky

1. Všeobecné podmínky

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

 

2. Předání a vrácení vozidla

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s dvěma plnými láhvemi propanbutanu (kat. EXCLUSIVE a ADVENTURE s jednou, kat. ESCAPE nemá plynové spotřebiče), plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC.

Nájemce vůz vrací se stejným stavem paliva jako jej převzal. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vůz nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC. Běžné znečištění interiéru a exteriéru nájemce neodstraňuje, nádrž odpadní vody nemusí být vyprázdněna.

Vůz se předává v první den pronájmu mezi 8.30 h a 16.30 h a vrací se v poslední den pronájmu také mezi 8.30 h a 16.30 h, vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem na čísle (+420) 774 67 67 67.

 

3. Tarify, platební podmínky

Při rezervaci nájemce zvolí kategorii vozu, termín pronájmu a tarif. Tarif ENJOY lze sjednat pro pronájmy na libovolný počet dnů, v nájemném zahrnuje 100 km / den. Tarif TRAVEL lze sjednat pro pronájmy na 1 až 10 dnů, v nájemném zahrnuje 250 km / den. Tarif FLEXI lze sjednat pro pronájmy na 11 a více dnů, v nájemném zahrnuje neomezený počet km. Další km v tarifech ENJOY a TRAVEL se účtují 6 Kč včetně DPH / km.

Tarif ENJOY se vyplatí v případě, že ujedete v průměru méně než 200 km / den, v opačném případě se vyplatí tarify TRAVEL (pro pronájmy na 1 až 10 dnů) a FLEXI (pro pronájmy na 11 a více dnů). 
 

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného sloužící zejména pro blokaci termínu (při rezervaci 5 týdnů a méně před prvním dnem pronájmu činí záloha 100 % celkového nájemného a je splatná ihned). Poté obdrží nájemce poštou k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli.

Případný doplatek nájemného a servisní poplatek (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 1 - 10 dnů) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 5 týdnů před převzetím vozu. Kauci ve výši 25 000 Kč zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu. Případný doplatek za nadlimitní počet km zaplatí nájemce při vrácení vozu.

Nájemné zahrnuje pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství.

 

4. Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

 

5. Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na čísle (+420) 774 67 67 67 a konzultovat její řešení. Při jakékoli nehodě, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.

Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu Komfort u UNIQA pojišťovny, dále jsou pro případ poruchy k dispozici asistenční služby Fiat Camper Assistance pro vozy Bürstner a Service24h pro vozy Mercedes-Benz.

Asistenční služba UNIQA pojišťovny pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení všech našich vozů - (+420) 272 101 020 

Fiat Camper Assistance pro případ poruchy vozů Bürstner vyrobených na podvozku Fiat - (00800) 3428 1111 

Service24h pro případ poruchy vozů Mercedes-Benz - (+420) 296 335 601

 

6. Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 20 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

 

7. Cestovní pojištění

Podmínky pojištění - PDF

K pronájmu vozu vám nabízíme cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny. Doporučujeme sjednání cestovního pojištění klientům, kteří nemají sjednané dlouhodobé pojištění rizik zahrnutých v tomto pojištění.

 • pojistné činí 35 Kč / osoba / den - balíček kryje léčebné výlohy a asistenční služby, obsahuje úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

Podrobné informace o podmínkách tohoto pojištění jsou k dispozici ke stažení výše v této záložce.

 

8. Pojištění stornovacích poplatků

Podmínky pojištění - PDF

K pronájmu vozu vám nabízíme pojištění stornovacích poplatků od UNIQA pojišťovny. Sjednání pojištění stornovacích poplatků doporučujeme všem klientům.

 • pojistné činí 3 % z celkového nájemného za obytný vůz a příp. elektroskútr nezávisle na počtu osob - pojištění kryje 80 % stornovacích nákladů

Podrobné informace o podmínkách tohoto pojištění jsou k dispozici ke stažení výše v této záložce.

telefon každý den 9 - 21 hod.

telefon (+420) 777 57 57 57   každý den 9 - 21 hod.         Nejsme výjimečně na příjmu? Zavoláme vám zpět! email info@autopartner.cz

camper porovnávač vozů

Vyzkoušejte náš jedinečný porovnávač vozů!

Poznáte všechny vozy z pohledu téměř 60 parametrů. Přejít na porovnávač vozů

kalendář kalendář obsazenosti

Vyzkoušejte náš kalendář obsazenosti!

Jistě najdete volné termíny, které byste jinak těžko hledali. Přejít na kalendář obsazenosti

stopka podmínky
2024

Také se vám v poslední době obtížně plánuje?

Připravili jsme vstřícné stornopodmínky na míru roku 2024. Přejít na podrobnosti

Nyní zdarma ke každému pronájmu!

Balíčky výbavy a služeb.

zdarma

Camper pack

 • sluneční markýza
 • kempingový nábytek
 • varné a jídelní nádobí
 • připojovací kabely a nájezdové klíny
 • seznamy kempů a karavanových stání
zdarma

Tech pack

 • nástavbová klimatizace
  (většina polointegrovaných vozů a vozů s alkovnou)
 • satelitní navigace (vestavěná nebo zrcadlení)
 • nosič jízdních kol (pro kompaktní vozy za příplatek)
 • měnič napětí 12 V / 220 V
zdarma

Secure pack

 • pojištění odpovědnosti
 • havarijní pojištění all-risk
 • pojištění čelního skla bez spoluúčasti
 • asistenční služby pojišťovny 24 / 7
 • další řidiči
zdarma

Easy pack

 • převzetí a vrácení vozu i mimo pracovní dny
 • zaškolení uživatele a telefonická asistence
 • vrácení běžně znečištěného vozu
 • parkování vašeho vozu v našem objektu
 • cestování po celé Evropě bez omezení

Jednoduchá a rychlá online rezervace s našimi asistenty.

Vyzkoušejte jedinečný porovnávač vozů a kalendář obsazenosti!

Rezervace a prodej

Rezervace a smlouvy

Daniel Havelka   england germany (+420) 777 57 57 57 daniel.havelka@autopartner.cz
Předávání a technické dotazy

Předávání vozů a technické dotazy

Zdeněk Řezníček (+420) 774 67 67 67 zdenek.reznicek@autopartner.cz
Novinky na email

Novinky z půjčovny e-mailem

Neuniknou vám nejnovější informace!

Login